• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

 balazs_alfred

V rámci tohtoročných osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo pripravuje Hradné múzeum novú dočasnú výstavu, ktorá bude inštalovaná v galérii Mestského vlastivedného múzea. Dňa 11. augusta 2023 o 16:00 hodine sa uskutoční vernisáž jubilejnej výstavy diel maliara Alfréda Balázsa, ktorej kurátorkou je historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Andrea Németh Bozó.
Fiľakovský akademický maliar Alfréd Balázs sa narodil v roku 1963 v Lučenci. Základné a stredoškolské vzdelanie získal vo Fiľakove, a následne v roku 1990 bol prijatý na Maďarskú univerzitu výtvarných umení v Budapešti, odbor maľba, kde boli jeho mentormi akademickí maliari a nositelia Ceny Lajosa Kossutha, Dóra Maurer a Sándor Molnár. Po absolvovaní odboru získal titul akademického maliara. Zúčastnil sa niekoľkých študijných ciest na Slovensku, v Taliansku, v Rusku, v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike a v Anglicku.
Jeho diela boli prezentované na mnohých individuálnych aj kolektívnych výstavách, ba nachádzajú sa vo viacerých domácich a zahraničných súkromných zbierkach. Počas svojej kariéry neustále hľadal vhodný spôsob sebavyjadrenia. Podľa jeho názoru základom vytvorenia kvalitného umeleckého diela trvalej hodnoty je poznanie umenia minulosti. Jeho obrazy odrážajú predovšetkým vlastné životné skúsenosti a subjektívne dojmy.

Čítať ďalej: V Mestskom vlastivednom múzeu sa otvorí jubilejná výstava maliara Alfréda Balázsa

etudy_z_dreva    

     Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene počnúc od roku 1998 každoročne vyhlasuje súťaž s názvom Etudy z dreva, ktorá je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva, v kombinácii s iným prírodným materiálom. Prihlasujú sa do nej študenti výtvarných odborov stredných i vysokých škôl, dizajnéri i firmy orientované na sériovú výrobu hračiek. Súťaž je každoročne tematicky odlišná, a je zameraná na zhotovenie kvalitných úžitkových predmetov, šperkov, drevených bytových doplnkov a drevených hračiek. Prihlásené diela sú po vyhodnotení odbornou porotou prezentované na výstave. Vďaka Hradnému múzeu zavíta tentokrát do Fiľakova výber diel zo všetkých doterajších ročníkov súťaže, takže záujemcovia sa môžu tešiť na skutočné skvosty! Na výstave budú prezentované drevené hračky, určené vyslovene na hranie, ale aj dekoračné hračky, ako napríklad modely rozličných vozidiel. Návštevníci ďalej uvidia logické hračky, hlavolamy, skladačky či balančné hračky. Najmenších určite zaujmú tradičné hojdacie koníky, šľapacie autíčka, ťahacie hračky a strkadlá. Bude vyhradená aj osobitná zóna pre dievčenské, a zvlášť pre chlapčenské hračky. Pre zvedavcov, ktorí si budú chcieť niektoré z nich aj vyskúšať, bude pripravený hrací kútik. Rôznorodú výstavnú kolekciu budú dopĺňať drevené šperky.

Vernisáž sa uskutoční 16. júna 2023, o 16:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava bude sprístupnená do 30. júla 2023.

nemzetkozti_magyar_fotoszalon         

     Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo záujemcom novú, v poradí ďalšiu putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov, ktorej vernisáž sa uskutoční 24. marca 2023, o 17:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava pozostáva zo záberov 22. ročníka fotografickej súťaže tohto združenia, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v prezentačnom katalógu. V roku 2022 oslávil spolok 20. výročie svojho založenia. Na začiatku mal 27 členov, dnes sa však môže pýšiť bohatou členskou základňou 182 fotografov. Ani počas posledných rokov sa neodklonil od svojich pôvodných cieľov, keďže aj naďalej zastrešuje maďarských fotografov rôznych žánrov, žijúcich vo svojej materskej krajine a tiež v zahraničí, pričom ide prevažne o amatérskych tvorcov, ktorí sa však venujú svojej práci na vysokej umeleckej úrovni. Do súťaže prebiehajúcej v piatich kategóriách sa tentokrát prihlásilo 147 fotografov zo siedmych krajín, s celkovým počtom 1617 záberov. Organizátori vzhľadom na okrúhle jubileum očakávali od zapojených účastníkov najlepšie snímky posledných dvoch desaťročí. Návštevníci sa môžu pokochať krásnymi fotografiami zhotovenými pri príležitosti 200. výročia narodenia Sándora Petőfiho, taktiež dielami tematického okruhu „Čo znamená byť Maďarom?“, ale aj ďalšími hodnotnými snímkami, ktoré zachytávajú obraz Karpatskej kotliny.
Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 24. apríla 2023, otvorí Teodor Nagy, MZSF, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

OblátniceHradné múzeum vo Fiľakove pozýva všetkých záujemcov na vernisáž výstavy s názvom „Sladké Vianoce”, ktorá sa v tradičnej predvianočnej atmosfére uskutoční 1. decembra 2022, o 16:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea.

Vo Fiľakove existuje asi len málo domácností, ktoré by nemali spojitosť s niekdajšou miestnou zlievárňou. Pravdepodobne sa už mnohí stretli aj s liatinovými kliešťami na opekanie slaniny. Pomenej rozšírené, ale takisto zaužívané boli aj oblátnice na tzv. „mlynárske koláče“, ktoré si mnohí zadovážili formou „fušiek“. Mnohé z nich sa podobali dnešným elektrickým sendvičovačom alebo vaflovačom, ale existovali aj také, ktoré si zachovali známe tvary príznačné pre ľudovú kultúru, roztvárali sa pomocou rukovätí, a boli určené na pečenie v ohni alebo na sporáku. Najnovšia výstava Hradného múzea predstaví ich „predchodcov“, vyrábaných dedinskými kováčmi. Návštevníci uvidia na vidieku kedysi bežne používané a pre územie Palócov typické oblátnice na „mlynárske koláče”, ďalej oblátnice na vianočné oblátky, charakteristické pre celé územie historických žúp Novohrad a Gemer-Malohont, a v neposlednom rade oblátnice na hostie, známe v cirkevnom prostredí.
Pečenie oblátok sa často spomína v kuchárskych knihách ranonovovekej Strednej Európy a historického Uhorska. Roľnícke obyvateľstvo sa s oblátkami ako jedlom stretlo prostredníctvom katolíckej cirkvi, keďže stredovekým zvykom bolo, že kňazi, kantori a učitelia prinášali rodinám na Vianoce oblátky, za ktoré dostávali dary, v prípade učiteľov aj peniaze. Tieto oblátky sa jedli ako obradové jedlo na štedrú večeru. Tento zvyk – ktorý u nás výnimočným spôsobom pretrval až do 20. storočia – sa po reformácii zachoval aj v evanjelickej cirkvi.

Čítať ďalej: Vo Fiľakove sa otvorí výstava tradičných oblátnic

                                                                                exoticky_hmyz

      Od začiatku októbra sa v Mestskom vlastivednom múzeu opäť sprístupní mnohými obľúbená výstava exotického hmyzu, ktorú sme v našom meste mohli naposledy vidieť pred deviatimi rokmi. Vystavené exempláre pochádzajú zo súkromnej zbierky prievidzského entomológa Michala Zachara. Je zberateľom a cestovateľom, ktorého táto neobyčajná záľuba sprevádza už od útleho detstva. Postupom času naberala stále väčší rozmer, začal sa venovať odbornému preparovaniu získavaného materiálu, a rozširoval sa počet destinácií, ktoré navštívil. Výstava je ukážkou preparátov prevažne tropických druhov hmyzu. Väčšina exponátov pochádza z expedícií z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky, ktorých sa zberateľ zúčastnil. Z denných motýľov budeme môcť vidieť atraktívne druhy vidlochvostov a babôčiek z celého sveta. Z nočných motýľov sú zastúpené hlavne lišajovité a okáňovité, medzi ktoré patrí aj jeden z najväčších motýľov, okáň (Attacus Atlas) s rozpätím krídel až 25 cm.

Čítať ďalej: Výstava tropického hmyzu opäť vo Fiľakove

hradne_hryPri príležitosti osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo sa 12. augusta 2022, o 16:00 hod. uskutoční vernisáž výstavy miestnej maliarky, Mgr. art. Adely Vilhan Vašovej – Lédy s názvom „Nuit“, ktorú otvorí a predstaví návštevníkom riaditeľka inštitúcie Mgr. Viktória Tittonová, PhD. Léda Vašová sa narodila v roku 1979 v Lučenci. Študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, a následne ukončila Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Tematika jej diel a štýl prevedenia je rozmanitý. V rámci svojej tvorby sa venuje predovšetkým maľbe abstraktu, portrétov a rôznemu zobrazovaniu prírody akrylom na plátno a kartón, v menšej miere olejomaľbe. V súčasnosti sa okruh jej tém rozširuje aj o realistickú kresbu a hravé odrazy svetov dávno zaniknutých. Jej obrazy nájdeme v súkromných zbierkach nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, Dánsku, Nemecku, či Singapure. Na Slovensku mohli záujemcovia vidieť jej diela na výstavách vo Fiľakove, v Lučenci, Žiline, Bratislave a Banskej Bystrici, ale prezentovala sa aj v Prahe a vo Veľkej Británii (Pewsey, Urchfont).

Hradné múzeum pozýva všetkých milovníkov umenia do galérie Mestského vlastivedného múzea, kde bude výstava sprístupnená do 30. septembra 2022.

     Posledné roky boli na hrade Fiľakovo a v jeho podhradí z hľadiska archeológie mimoriadne plodné. Vďaka výskumom boli odhalené vzácne informácie o dejinách nášho územia, ktoré sa pracovníci múzea rozhodli prezentovať nie len odbornej, ale prostredníctvom výstavy aj širokej verejnosti. Archeologička inštitúcie, Mgr. Bianka Vozárová, pripravila výber najvzácnejších nálezov z areálu fiľakovského hradu a jeho okolia, z ktorého vznikla dočasná výstava s názvom „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova“. Záujemcom bude v rámci nej prezentovaná ukážka najpozoruhodnejších exemplárov posledných výskumných činností, akými sú strieborné a bronzové mince, olovené plomby, rôzne šperky, fajky, súčasti odevu, kovania, a iné kovové či kostené ozdoby.

Čítať ďalej: Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova – výstava v Mestskom vlastivednom...

medzinarodny_fotosalon_filakovo
25. marca 2022 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove ďalšiu putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava pozostáva zo záberov v poradí už 21. ročníka fotografickej súťaže tohto združenia, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v prezentačnom katalógu.

Čítať ďalej: XXI. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove

10. februára 2022 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove prvú tohtoročnú výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu. Predmetom výstavy s názvom „V kúzle farieb” budú diela neprofesionálnej výtvarníčky Heleny Lengyelovej, rod. Makšiovej, ktorá pochádza z Radzoviec, ale dnes už žije v Kordíkoch pri Banskej Bystrici.  

Čítať ďalej: Výstava malieb v Mestskom vlastivednom múzeu

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.