• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

akvizicio_muzeum

 

Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva milovníkov histórie a všetkých záujemcov na vernisáž jubilejnej výstavy s názvom Najnovšie akvizície múzea. Mestské vlastivedné múzeum funguje v priestoroch miestnej reduty (Vigadó) od roku 1994. Takmer presne dvadsať rokov po jeho otvorení sa v roku 2014 sprístupnila nová expozícia s názvom „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi“. Keďže jednou z hlavných aktivít Hradného múzea je aj naďalej akvizičná činnosť, inštitúcia sa snaží sústavne dopĺňať svoj zbierkový fond. Novonadobudnuté artefakty prezentuje verejnosti a zároveň ich uchováva pre budúce generácie. Pri horeuvedenej jubilejnej príležitosti otvára múzeum novú dočasnú výstavu, prístupnú do 10. mája 2024, a prezentujúcu najnovšie zbierkové predmety múzejného fondu, ktorý sa za uplynulé roky obohatil niekoľkými unikátmi z rôznych odborov. Súčasťou expozície bude zaujímavý archeologický materiál z rôznych období, pochádzajúci z terénnych prieskumov v regióne, ale aj nálezy zo záchranného výskumu hradu Šomoška, či stredoveké nádoby z Fiľakova, ktoré boli odcudzené zo zbierok právneho predchodcu inštitúcie. Z nedávno realizovaného výskumu v holišskom kostole pochádza vzácny poklad zlatých a strieborných mincí zo 16. storočia, ktorý bude fotograficky prezentovaný tiež na tejto výstave. Po vernisáži si návštevníci budú môcť vypočuť aj zaujímavú prednášku o jeho nájdení.

Ďalšiu kategóriu vystavených predmetov budú tvoriť umelecké a úžitkové predmety, ktoré sa viažu k mestu Fiľakovo a jeho okoliu. Záujemcovia uvidia meštiansky odev a textílie neskorších majiteľov kúrie Koháryovcov, ľudové kroje regiónu, olejomaľby fiľakovského hradu od rôznych umelcov, diela Bélu Bacskaiho, resp. dokumenty a fotografie z pozostalostí miestnych a regionálne významných rodín. Z priemyselných artefaktov to budú unikátne výrobky zo sklární v Katarínskej Hute, a niekdajšie, dnes už vzácne, doteraz nevystavené exempláre výrobkov fiľakovských závodov, ako napríklad smaltované nádoby, drevené hračky či súvisiace dokumenty, letáky a výrobkové katalógy. Posledne uvedené exponáty získalo múzeum vďaka projektom, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. marca, o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Každý je vítaný!

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.