• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

„A FÜLEKI VÁR NEMZETI KULTURÁLIS MŰEMLÉK felújítása és állagmegóvása, SO.05-2 sz. rész, A középső vár kazamatái – esővíz-elvezető csatornarendszer“

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat („a megye 38/2019 sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, 3/2019. sz. felhívás) – A kulturális örökség (nemzeti kulturális műemlékek és helyi nevezetességek) felújításának és rekonstrukciójának támogatása: „A FÜLEKI VÁR NEMZETI KULTURÁLIS MŰEMLÉK felújítása és állagmegóvása, SO.05-2-es rész, A középső vár kazamatái – esővíz-elvezető csatornarendszer"


A projekt célja a középkori füleki vár szisztematikus felújításának, állagmegóvásának és korszerűsítésének folytatása, belefoglalva a tereprendezés és a középső várudvar teljeskörű vízelvezetésének első szakaszát. A pályázat egyben megfelelő alapot biztosít Fülek Város egyik soron következő, tartalmilag kapcsolódó pályázatának, amely a második szakaszban a vár bizonyos részeit – a középső vár három ágyúállását (lőrések, kazematák) – nyitná meg a látogatók részére. A pályázat 1., a Füleki Vármúzeum által megvalósított szakaszának (régészeti kutatás, vízelvezető rendszer) befejezését követően megkezdődik a 2. szakasz (földmunkák, tereprendezés, építkezési és statikai munkálatok), amelyet a városi önkormányzat fog kivitelezni.

Bővebben: „A FÜLEKI VÁR NEMZETI KULTURÁLIS MŰEMLÉK felújítása és állagmegóvása, SO.05-2 sz. rész, A középső...

Turisztikai Nógrád és Polyána-hegyalja Területi Idegenforgalmi Szervezet, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat Fejlesztési Ügynöksége
„A füleki várhegy alatt lévő földalatti folyosók megnyitásának 2. szakasza – a komplett szellőzőrendszer és a térelválasztó rácsok kiépítése“

A füleki vár kezelőjeként működő Füleki Vármúzeum 2018.május 19-én nyitotta meg a II. világháború idejéből származó, a várhegy alatt lévő egykori légoltalmi óvóhely kapuit. A két egymással összekötött földalatti folyosó megnyitását részletes, az eredetüket feltáró történeti kutatás, a helyiségek kitisztítása, terepeligazítás, fém bejárati ajtó elkészítése és beszerelése, villamos áram bevezetése, valamint a „Fülek 1938-1945“ című tematikus helytörténeti kiállítás létrehozása előzte meg, amely a folyosók egyikében kapott helyet. A felsorolt tevékenységek a munkaigényes pályázat első szakaszában zajlottak. Az intézmény célja a projekt folytatása volt – egy következő kiállítás megrendezése a másik folyosóban. Mivel maga a várhegy a Cseres-hegység területén zajló vulkáni tevékenység egyik legszemléltetőbb példája, a tervezett kiállítás éppen ezért a környék tűzhányóinak és ásványkészleteinek múltját lenne hivatott bemutatni.

Bővebben: „A füleki várhegy alatt lévő földalatti folyosók megnyitásának 2. szakasza – a komplett...

Kisebbségi Kulturális Alap – 1.2 Amatőr művészet; Besztercebányai Megyei Önkormányzat; Turisztikai Nógrád és Polyána-hegyalja Területi Idegenforgalmi Szervezet

„XX. Füleki Várjátékok  és Nemzetközi Történelmi ĺjászverseny“

A Füleki Várjátékok 20., jubileumi évadának főszervezője a Füleki Vármúzeum a Füleki Farkasok Polgári Társulással karöltve. A Múzeum biztosítja az első nap rendezvényeit, míg az íjászbemutatóra fókuszáló Füleki Farkasok a XIII. Nemzetközi Történelmi ĺjászverseny megrendezéséről gondoskodnak a rendezvény második napján. A szombati műsor a kézműves vásárral együtt a délutáni és az esti órákban valósul meg. Mivel jubileumi évadához érkezett a szlovák és magyar turisták körében egyaránt kedvelt esemény, a szervezők szeretnének ezúttal – az előzőekhez képest – egy rendhagyó, kibővített programmal kedveskedni a látogatóknak. A szervező célja, hogy az egész várudvar, ugyan úgy mint a váralatti utca a rendezvény színterévé váljon. Az idei évad témája a várbeli élet bemutatása a békés időkben. A 14. századtól a 17. századig, sőt a háborúk közötti időszakokban is mozgalmas életet éltek a várlakók. A háborút követően meg kellett javítani a megrongált falakat, újjáépíteni a leégett házakat, új bútorokat és konyhai edényeket készíteni, ruhákat varrni, tulajdonképpen újra fel kellett éleszteni a mindennapi tevékenységek folyamatát. Azokban az időkben pedig, amikor a közelgő háborúra készültek, javították a fegyvereket és újakat kovácsoltak, készítették a zászlókat, a ruházatot és egyéb fontos kellékeket. A vár falai között biztonságban űzhették az egyes mesterségeket, az itt megrendezésre került kézműves vásárok a kereskedőket is bevonzották. Wesselényi Ferenc idejében (várkapitány 1634-1644 között) Füleken céhet alapítottak a csizmadiák (1636), lakatosok, pajzskészítők, lándzsakészítők, kardművesek és szíjgyártók (1636), a szűcsök (1640), majd később a vargák (1656) és a szabók (1674). A rendezvény résztvevői a nap folyamán az egész várudvaron figyelemmel kísérhetik a korabeli mesterek, katonák és a cselédség életét a 14. és a 17.sz. között.

A kétnapos rendezvényt közforrásból a Kisebbségi Kulturális Alap 2018 (7000,- eurónyi összeggel), a Besztercebányai Megyei Önkormányzat 2000,- eurónyi összeggel, a Turisztikai Nógrád és Polyána-hegyalja Területi Idegenforgalmi Szervezet pedig 500,- eurónyi összeggel támogatta.

„Kisebbségi Kulturális Alap – 2.3 Könyvnyomtatás „A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapitányságának idején (1667-1682)“.“

A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapitányságának idején (1667-1682)“ című monográfiájáról van szó.  A kiadványsorozat első része Dr. Komjáti Zoltán Igor „Egyetértésben a közös érdekekért“ c. munkája volt, amely 2015-ben jelent meg. A szerző a füleki vár működését dolgozza fel II. Koháry István várkapitánysága alatt, 1667-1682 között. A kiadványsorozat második részét „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig“ c. nemzetközi konferencia tanulmányanyagainak gyűjteménye képezi. A következő, harmadik kötet Dr. Szirácsik Éva „Tanulmányok a Koháryak Nógrád vármegyei központú birtokairól (1647-1731)“ című monográfiájának szlovák nyelvű fordítása.

A publikáció célja az eddig elért levéltári és történeti kutatások eredményeinek bemutatása, továbbá Koháry II. István főkapitányságának idejéhez, valamint a történelmi Magyarország és az oszmánok által elfoglalt észak-keleti országrész históriájához kötődő, a füleki végvár hadtörténetét közvetítő legújabb információk terjesztése a szakmai közönség felé. A projekt célcsoportjai történészek, múzeumok szakképzett munkatársai, pedagógusok (történelem szak) és a történelem iránt érdeklődők.

A pályázatot közforrásból a Szlovák Művészeti Alap támogatta 3843,- eurónyi összeggel.

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.2 Múzeumok gyűjteménygyarapítása

„A Füleki Vármúzeum néprajzi gyűjteményének gyarapítása áttört faragású palóc lócákkal“

A Füleki Vármúzeum regionális jellegű múzeum, melynek feladata az egykori füleki járási terület természeti és társadalmi fejlődésének teljes körű múzeumi dokumentálása. Mivel a város a Palócföld központi térségében helyezkedik el, az intézmény azon múzeumok egyike, melyek a palóc kulturális örökség megőrzésével foglalkoznak. A projekt célja két egyedi áttört faragással díszített palóc lóca megmentése, tehát az intézmény a népművészet értékeinek megőrzésére irányuló tevékenységének támogatása.

Bővebben: „A Füleki Vármúzeum néprajzi gyűjteményének gyarapítása áttört faragású palóc lócákkal“

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.2 Múzeumok gyűjteménygyarapítása

„A Füleki Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményének gyarapítása helyi képzőművészek alkotásaival“

A Füleki Vármúzeum gyűjteménygyarapítási koncepciójában megfogalmazott hat tudományterület egyike a képzőművészet, amely az intézmény honismereti irányultsága értelmében a térség alkotóinak munkáira specializálódik. A képzőművészeti alkotások jelentősebb bővítése a múzeum által csak a Füleki Vármúzeum jogi elődje működésének első éveiben valósult meg, amikor létrejött a Füleki Járási Múzeum képzőművészeti gyűjteménye. Ez idő óta csak csekély számú művészi alkotással gyarapodott a gyűjtemény. A projekt elsődleges kimenetele sikeres kortárs helyi alkotók – Adela Vašová Vilhanová és Balázs Alfréd festőművészek, valamint Jacsmenyík József által készített, összesen öt festmény megvásárlása.

Bővebben: „A Füleki Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményének gyarapítása helyi képzőművészek alkotásaival“

Kisebbségi Kulturális Alap 2018; Besztercebányai Megyei Önkormányzat

„XIX. Füleki Várjátékok és Nemzetközi Történelmi Íjászverseny”

Mint ahogy minden év júniusában, idén is megrendezésre kerültek a füleki várban a történelmi várjátékok és íjászverseny. A projekt célja az volt, hogy a város lakói és látogatói részére érdekes kultúrműsort, valamint a fiataloknak és egyéb korosztályoknak is hasznos szabadidős programot kínáljunk, és felkeltsük érdeklődésüket a város történelme és társadalmi élete iránt. Szombaton (június 16-án) a várban a török hódoltság időszakának légköre uralkodott.

Bővebben: „XIX. Füleki Várjátékok és Nemzetközi Történelmi Íjászverseny”

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.1 Tudományos, kutatási és bemutató tevékenység – múzeumok

„A füleki várhegy alatt lévő földalatti folyosók megnyitása”

A Füleki Vármúzeum az állandó kiállítások által mutatja be a város és környékének történetét az őskortól a 20. század közepéig. Az itt kiállított tárgyak nemcsak a mikrorégió gazdag történelmére mutatnak rá, hanem többnemzetiségű jellegére is. Mivel az intézmény szándéka a térség történelméről szóló, egyes időszakokra vonatkozó ismeretek hiánypótlása, folytatta – a már folyamatban lévő – II. világháború témakörét érintő kutatást. A projekt elsődleges célja a II. világháború idején Füleken és környékén történt helyi események feltérképezése volt. Az új kiállítás tervezett megnyitását terepmunka, levéltári és múzeumi kutatás, a városlakókkal való kommunikáció illetve oral history felvételek készítése, valamint a korszakot szemléltető tárgyak felkutatása és begyűjtése előzte meg.

Bővebben: „A füleki várhegy alatt lévő földalatti folyosók megnyitása”

Szlovák Művészeti Alap – 5.2.1 Tudományos, kutatási és bemutató tevékenység – múzeumok

"A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig – a nemzetközi konferencia tanulmánykötete"

A pályázat célja a Discussiones Filekienses c. kiadványsorozat második kötetének megjelentetése. A kötet a 2011. szeptember 13.-án és 14-én, a Füleki Vármúzeum által szervezett, „A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig” c. nemzetközi konferencia tanulmánykötete. A kiadvány küldetése a levéltári, műemlékvédelmi, történelmi és irodalomtörténeti kutatások eddig elért eredményeinek közzététele, továbbá a befolyásos Koháry és Coburg családtagokat érintő legújabb ismeretek megismertetése a szakmai közönséggel, valamint az említett családok által hátrahagyott, ingó és ingatlan emlékek dokumentálása. Az egyes tanulmányok az előadás nyelvétől függően szlovák, illetve magyar nyelven lesznek publikálva, az összefoglaló a másik nyelven olvasható.

Bővebben: "A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig – a nemzetközi konferencia tanulmánykötete"

Szlovák Művészeti Alap – 5.4.2 Gyűjteménygondozás

„Történelmi dokumentumok, fényképek, képeslapok és archív filmek állagmegóvása”

A Füleki Vármúzeum 2007-es alapítását követően feltérképezte és gyűjteni kezdte a város és a környék múltját megörökítő korabeli fényképeket, képeslapokat és iratokat. Az intézmény a Városi Honismereti Múzeum jogutódjaként átvette annak gyűjteményeit, számos ilyen jellegű tárggyal. A Muzeológiai Kabinet javaslatára, új belső szabályzatot adott ki a dokumentáció kezelésére vonatkozóan, majd megkezdődött egy saját, új gyűjtemény kialakítása. Ebbe épülnek be fokozatosan az egykori Városi Honismereti Múzeum gyűjteményi tárgyai is.

Bővebben: „Történelmi dokumentumok, fényképek, képeslapok és archív filmek állagmegóvása”

 
 
 
 
Ez a weboldal a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) használ.