• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

          „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

 Tlač knižnej publikácie  „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku...

Predmet obstarávania:

„Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ (v slovenskej, maďarskej a anglickej jazykovej mutácii), „Fülek Város Múltja és Jelene“ (v maďarskej jazykovej mutácii) a „Hradné múzeum vo Fiľakove“ (v slovenskej, maďarskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii)“

(č. CPV: 78000000-7 - Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby, 78114100-0 - Tlač brožúr)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta...

Predmet obstarávania:

„Tlač propagačných publikácií „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ /„Fülek Város nevezetességei” a publikácie „Minulosť a prítomnosť mesta Fiľakovo“

(č. CPV: 78000000-7 - Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby, 78114100-0 - Tlač brožúr)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač propagačných publikácií „Pamätihodnosti mesta...

Predmet obstarávania:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne budovy Mestského vlastivedného múzea a Mestskej knižnice vo Fiľakove“

(č. CPV: 74232120-1 Projektovanie vykurovacích systémov)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu...

Predmet obstarávania:

„Zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea vo Fiľakove“

(č. CPV: 39171000-1 Vitríny; 31219000-4 Ochranné kryty)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – zabezpečenie ochrany vystavených exponátov Hradného múzea...

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. storočia za účelom doplnenia stálej expozície HMF“

(č. CPV: 45454100-5 Reštaurovanie; 92521210-4 Ochrana exponátov)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. storočia

Predmet obstarávania:

„Dodanie tovaru – Náterové farby“

(č. CPV: 44810000-1 Náterové farby; 44832200-3 Riedidlá)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Dodanie tovaru – Náterové farby

Predmet obstarávania:

„Výškové práce - Natieranie ochodze Bebekovej bašty fiľakovského hradu“

(č. CPV: 45442100-8 Maliarske a natieračské práce; 45442120-4 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie, 45442190-5 Odstraňovanie náterov, 45454000-4 Obnovovacie práce)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Výškové práce: Natieranie ochodze Bebekovej bašty...

Predmet obstarávania:

„Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému.“

(č. CPV: 35125300-2 – Bezpečnostné kamery; 45233292-2 – Inštalácia bezpečnostného zariadenia; 45315100-9 – Elektrotechnické inštalačné práce; 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 35125000-6 – Systémy ostrahy/dohľadu; 32331500-7 – Rekordéry; 45255400-3 – Montážne práce; 45314300-4 – Inštalovanie kabeláže; 30200000-1 – Počítačové zariadenia a spotrebný materiál)

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému

 
 
 
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok