• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Predmet obstarávania:

Nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

(č. CPV:  39100000-3 Nábytok, 39155000-3 Nábytok pre knižnice, 39156000-0 Nábytok do vstupných hál a recepcií, 39172000-8 Pulty, 39172100-9 Obslužné pulty, 39151100-6 Regály) 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej...

Predmet obstarávania:

„Nákup serverového a stolného počítača do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup serverového a stolného počítača do Mestskej knižnice...

Predmet obstarávania:

„Nákup sedacích vakov do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup sedacích vakov do Mestskej knižnice vo Fiľakove

Predmet obstarávania:

„Oprava fasády budovy Mestského vlastivedného múzea“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – oprava fasády budovy Mestského vlastivedného múzea

Predmet obstarávania:

„Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom nachádzajúceho sa vo vlastníctve Hradného múzea vo Fiľakove.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – trojosového sekretára s poľovníckym motívom

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácií a informačných letákov

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje, že ruší verejnú súťaž na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“.

Čítať ďalej: Zrušenie verejného obstarávania - oznámenie

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje, že ruší verejnú súťaž na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“.

Čítať ďalej: Zrušenie verejného obstarávania - oznámenie