• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

70_vyrocie_zboru  Vernisáž výstavy „70. výročie založenia fiľakovského múzea“, naplánovaná na 3. decembra 2021, sa kvôli aktuálnym protipandemickým opatreniam nebude konať, ale plánuje sa sprístupnenie výstavy online formou. 

Kohary_istvan_I

Miesto a dátum narodenia Štefana Koháryho sú neznáme, ale už v útlom veku vystupuje v dokumentoch. Prvý raz je spomenutý v roku 1629, v spisoch uložených v archíve vo Svätom Antone. Osirel veľmi mladý, jeho poručníkom sa stal Daniel Eszterházy. U Eszterházyovcov ho vychovali k hodnotám ako láska k rodnému kraju, vernosť k cisárovi a boj proti Turkom. Keď vyrástol, prebral dedičstvo po svojej rodine a usadil sa v Čabradi. S manželkou, Juditou Balassovou mal šesť detí: Štefan II., Wolfgang, Gabriel, Ján, Imrich a dievča Sofia. Bol vynikajúcim vojakom podobne ako jeho otec, Peter Koháry. Kde jeho meč nestačil, tam mu pomohol kôň menom Viktor.

Čítať ďalej: Štefan Koháry I. a jeho kôň Viktor

Členovia rodu Bebekovcov zastávali vysoké celokrajinské funkcie už v XIV. a XV. storočí, vďaka čomu boli jedným z najvplyvnejších  rodov horného Uhorska v tomto období. Ich majetky sa rozprestierali hlavne v stoliciach Novohrad, Gemer, Abov, Turňa a Borsod. K ich najsilnejším hradom patrili Salgó, Boldogkő, Szádvár a Krásna Hôrka.

Čítať ďalej: Fiľakovo a rod Bebekovcov

kacsics_erb

Etymológia – pomenovanie mesta

Pri pátraní po pomenovaniach mesta Fiľakovo sa v písomných zdrojoch môžeme stretnúť s viacerými legendami. Napríklad Matej Bel uvádza, že pastier Philip (Philippo) mal psa menom „Füles“ (Ucháň), ktorý našiel poklad. Pastier dal z neho postaviť hrad Filek. Existuje aj mienka, podľa ktorej názov Fiľakovo je vraj odvodený z keltského slova Fulaku (skrýša, ochranný hrad), ktoré polatinčili na „Fileciá“ (Filekiá). Kronikár Silhadar Mehmed aga z Fyndykly (r.1682) zas píše, že Fylek mu pripomína arabské slovo „felek“ (nebo), lebo vraj akoby sa bol hrad svojím vrcholom dotýkal až hviezd.

Čítať ďalej: Povesti a legendy o fiľakovskom hrade a meste

bona_friderika

   Jednou z priorít Mestskej knižnice vo Fiľakove je podpora miestnych literárnych tvorcov a poskytnutie priestoru na prezentáciu ich práce. V lete tohto roku sa na literárnej scéne objavila maďarsky píšuca autorka z Fiľakova, Friderika Bóna. Jej publikácia s názvom „Amoda“ vyšla vo vydavateľstve Underground Kiadó v Budapešti.

Čítať ďalej: Friderika Bóna „Amoda“

Vážení návštevníci hradu Fiľakovo!
Fiľakovský hrad bude dňa 14. 9. 2021 otvorený v obmedzenom režime, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

Ďakujeme za pochopenie! Smile

XXI. Fiľakovské hradné hryPo ročnej prestávke sa opäť usporiadajú obľúbené Fiľakovské hradné hry, ktoré majú v meste už viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Hlavným organizátorom XXI. ročníka je Hradné múzeum, ako sme si mohli zvyknúť už posledných päť rokov.

Dvojdňové podujatie sa tentokrát vzhľadom na pandemickú situáciu organizačne rozdelilo na dve etapy. Tá prvá prebehla už 13. júna v réžií OZ Fiľakovskí vlci, kedy sa uskutočnila XV. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe, kým samotný historický program sa uskutoční 19. septembra 2021.

PODRODNÉ INFORMÁCIE A ONLINE VSTUPENKY

Náklad : 5000 ks (4000 ks bežné vydanie, 1000 ks vydanie s prítlačou Anniversary 2020)

Cena: 3,- €/ ks

Začiatok predaja: 14.8.2021 od 9:00 hod.

Čítať ďalej: Informácie k predaju vydania nulovej eurobankovky HRAD FIĽAKOVO

Toto výročie si pripomenieme už 7. augusta. 150. „narodeniny“ železničnej trate medzi Zvolenom a Fiľakovom oslávia vlakoví fanúšikovia spanilou jazdou „Šľachtičnej“ a „Pomaranča“. Pre návštevníkov bude pripravený zaujímavý program ako vo Zvolene, tak aj v cieľovej stanici, vo Fiľakove.

Čítať ďalej: Železničná trať Zvolen – Fiľakovo má 150 rokov

V 17. storočí bol prvým významným kapitánom Fiľakovského hradu Tomáš Bosnyák, ktorý sa už ako mladý vojak vyznamenal na bojiskách pri Pešti, Ostrihome a Stoličnom Belehrade. V bitke pri Mezőkeresztesi v roku 1596 bol na niekoľkých miestach tela ranený. O šesť rokov neskôr pôsobil ako husársky kapitán v službách svojho strýka, Štefana Illésházyho. Pridal sa k povstaniu Štefana Bocskayho, ktorého vojská pritiahli pod Fiľakovo v decembri 1604. Hrad však mal dobrú obranu a zásobenú posádku. Cisársky kapitán Rhédey tu zanechal časť vojska a spolu s 2000 hajdúchmi obsadili Krupinu, Fiľakovo dobyli až v apríli 1605. Dopomohol im aj náhly nedostatok vody v hradnej studni, ktorý bol podľa kronikárov pravdepodobne spôsobený mohutnou streľbou z mažiarov. Bosnyák sa stal kapitánom pevnosti (1605), a ešte v tom istom roku sa tu oženil s Máriou Kenderesiovou. Počas jeho pôsobenia rozhodol uhorský snem viackrát o opravovaní a rozširovaní hradu. Na základe Viedenského mieru bolo Fiľakovo vrátené cisárovi (1606), Bosnyák ale naďalej ostal kapitánom, a na korunovácii Mateja II. bol pasovaný za rytiera zlatej ostrohy. V roku 1609 bol vymenovaný za baróna Šurian. V súvislosti s jeho tunajšími aktivitami sa však z písomných prameňov dozvedáme napríklad aj to, že šľachta žijúca vo Fiľakove mu vyčítala, že jeho mlyn je škodlivý, lebo prislúchajúca priehrada je natoľko vysoká, že zeleninové záhrady mesta stoja často pod vodou.

Čítať ďalej: Tomáš Bosnyák, slávny fiľakovský kapitán

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.