• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2022 sa inštitúcia v rámci národných projektov opäť zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Zámerom projektu je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Za posledné roky sa podarilo obnoviť knižničný fond vďaka dotáciám z MK SR a MK Maďarska, finančným prostriedkom z FPU, ale aj z vlastného rozpočtu. Napriek každoročnému dopĺňaniu jednotlivých oddelení sa nachádza v knižnici stále dosť zastaraných publikácií, preto sa využila možnosť na akvizíciu knižničného fondu. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež. Pre knižnicu by bolo optimálne, keby čitateľmi často hľadané tituly boli súčasťou knižničného fondu inštitúcie. Snahou je taktiež zvýšenie počtu mladých čitateľov knižnice a poskytnutie aktuálnych informačných zdrojov obstaraním nových publikácií. Vďaka úspešnému projektu by knižnica mala možnosť záujemcom ponúknuť okrem najvyhľadávanejších titulov aj nové knižné publikácie. Cieľovými skupinami projektu sú deti, žiaci a študenti stredných a vysokých škôl. 

 Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3 300,- eur.                 

                  

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie
pre dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu, a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2021 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Čítať ďalej: Fond na podporu umenia 2021 – 2022: 5.1.4 Akvizícia knižníc – „Akvizícia knižničného fondu...

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie
pre dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2020 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program X.
Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie pre dospelých“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove.

Čítať ďalej: Fond na podporu umenia 2020 – 2021: 5.1.4 Akvizícia knižníc „Akvizícia knižničného fondu...

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2019 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program IX.

Čítať ďalej: „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej...

Fond na podporu umenia – 5.1.3 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2018 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.3 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program VIII. Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove.

Čítať ďalej: „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej...

Fond na podporu umenia –  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 

„Do knižnice nielen pre vedomosti!“                    

V roku 2017 prebieha v Mestskej knižnici vo Fiľakove projekt s názvom „Do knižnice nie len pre vedomosti“!, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia čiastkou 1500,00 EUR.

Čítať ďalej: „Do knižnice nielen pre vedomosti!“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkýmfpu na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. Tohto roku sa v rámci národných projektov zapojila inštitúcia do výziev Fondu na podporu umenia (FPU) a v rámci medzinárodných projektov do výziev Ministerstva kultúry Maďarskej republiky.

 

Čítať ďalej: Projekty Mestskej knižnice vo Fiľakove

fpu

Séria podujatí v Mestskej knižnici

Mestská knižnica vo Fiľakove štartuje 22. septembra sériu podujatí s názvom „Od fantasy k toxikológii“, v rámci ktorej si čitatelia môžu počas nasledujúcich mesiacov vybrať z bohatej ponuky prednášok a besied rôznych žánrov.

Čítať ďalej: „Od fantasy k toxikológii“

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.