• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Predmet obstarávania:

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia/ časť 1“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – „Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia/ časť 1“ (.pdf)

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača (.docx)

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (.docx)

Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača (.docx)

Príloha č. 4 – Výkaz – výmer (.xlsx)

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk. 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.