• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

projektholisa_depotV roku 2024 prebieha v Hradnom múzeu vo Fiľakove projekt s názvom „Konzervovanie depotu mincí zo 16. storočia z Holiše“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia čiastkou 2240,00 EUR.

Hradné múzeum nielen rozširuje svoj zbierkový fond, ale zabezpečuje aj ochranu a odborné ošetrenie zbierkových predmetov. Inštitúcia v regióne uskutoční niekoľko archeologických výskumov ročne, z ktorých pochádza množstvo hodnotných nálezov. Tieto nálezy sú postupne odborne ošetrené, aby mohli byť návštevníkom múzea sprístupnené v rámci dočasných výstav a stálej expozície. Koncom roka 2023 sa počas archeologického výskumu v interiéri kostola Narodenia Panny Márie v Holiši objavil raritný depot mincí, datovaný prevažne do 16. storočia. Poklad pozostáva z keramickej nádobky a zo 139 ks mincí (z toho 8 Au dukátov, 7 Ag toliarov a 14 Ag denárov) datovaných po väčšine do obdobia prvej pol. 16. stor., resp. po rok 1564. V súbore sa nachádzajú razby z obdobia vlády Mateja Korvína (1458 – 1490), Vladislava II. Jagelovského (1490 – 1516), Ľudovíta II. Jagelovského (1516 – 1526), Jána Zápoľského (1526 – 1540) a Ferdinanda I. (1526 – 1564). Depot mohol byť uložený pod vtedajšiu podlahu kostola v r. 1564 (najneskorší rok razby). Nálezový súbor bol podrobený numizmatickej analýze, realizovanej odborníkom Mgr. Marekom Budajom, PhD., s cieľom jeho odborného vyhodnotenia. Predmetný depot bol ukrytý zrejme v období, keď bola Holiša – rovnako ako územie celého Novohradu – okupovaná Turkami. Obec bola súčasťou fiľakovského panstva spravovaného z hradu, ktorý Turci dobyli v roku 1554 a vytvorili si tu centrálne sídlo novozriadeného Fiľakovského sandžaku. Z novohradského regiónu poznáme len veľmi málo zachovaných pokladov z daného obdobia (Šurice, Boľkovce, Nové Hony), preto je holišský poklad vyslovene raritný. Zámerom projektu je zabezpečenie odborného ošetrenia mincí z holišského depotu odborníkom – Mgr. art. Barbarou Ritterovou – na konzervovanie mincí, s cieľom jeho primárneho sprístupnenia počas odbornej prednášky o náleze nadväzujúcej na medzinárodný deň archeológie. Hlavným cieľom projektu je dlhodobé vystavenie nálezov v rámci stálej expozície múzea. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.