• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Informačné centrum

Mestská knižnica

 

Predmet obstarávania:

„Cenová ponuka na  reštaurovanie dvoch sekretárov vo vlastníctve  Hradného múzea   vo Fiľakove.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – reštaurovanie dvoch sekretárov

Predmet obstarávania:

„Dodanie 3 ks vitrín zo  6mm hrubého  bezpečnostného skla.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – dodanie vitrín

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácií a informačných letákov

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácie

1. Predmet obstarávania:

„Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu. (Dodanie a montáž aktívneho bleskozvodu) “

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – aktívny bleskozvod